• Hoe lang moet de "plakkerij" (pleisterwerken) drogen vooraleer ik er kan inwonen ?

  Normaal pleisterwerk dat 2 cm dik is kunnen wij bij een temperatuur van 20 °C kurkdroog (dus verfklaar) krijgen op ongeveer 2.5 tot 3 weken. Opgelet: er zijn woningen die gemetst zijn tijdens een periode van hevige regenslag. Het risico hier bestaat dat de snelbouwsteen zich opgevuld heeft met regenwater. U begrijpt dat het drogen van deze muren meer tijd in beslag zal nemen.

 • Hoe lang moet een "chape" drogen vooraleer hij droog is ?

  Droogtijden voor chape zijn bij benadering : * 1 cm per week tot 4 cm * 5 cm dik = 5 weken * 6 cm dik = 8 weken

 • Hoe werkt een bouwdroger ?

  Vochtige lucht wordt aan de voorkant van de bouwdroger aangezogen door een ventilator en passeert dan de verdamper. In de verdamper wordt de luchttemperatuur verlaagd tot het dauwpunt waardoor het vocht in de lucht condenseert. Het water stroomt van de verdamper naar beneden en wordt afgevoerd langs de afvoerslang. De ontvochtigde lucht passeert hierna de condensor. In de condensor wordt de lucht weer opgewarmd en verlaat de bouwdroger. De droge warme lucht vermengt zich met de vochtige lucht in de ruimte waardoor de relatieve luchtvochtigheid langzaam naar beneden gaat. Hierdoor kunnen vloeren,wanden en plafonds hun vocht aan de ruimte afstaan waardoor deze zullen drogen.

 • Kan ik de droging van de bouw nog versnellen ?

  Voor een nog snellere droging is het aan te bevelen bij iedere bouwdroger een ventilator te plaatsen, deze kan de ontvochtigingscapaciteit met 30 tot 40% doen toenemen. Door de sterkere luchtstroming langs het materiaaloppervlak vindt er een snellere verdamping plaats en des te sneller gaat het droogproces. Nooit de ventilatoren rechtstreeks op de muren en/of plafonds laten blazen, maar steeds langs de oppervlakten laten blazen. Door deze combinatie bouwdrogers/ventilatoren kan de droogtijd met de helft verkort worden.

 • Kan mijn pleisterwerk – chape barsten ?

  Neen, indien men onze bouwdrogers correct plaatst, kan dit niet. Wel moet je oppassen met een gebouw droogstoken met verwarming (hiermee bedoelen we een gaskanon zonder thermostaat). Hierdoor kan je de temperatuur zeer snel laten stijgen met barsten als gevolg.

 • Wanneer mag ik een bouwdroger plaatsen ?

  Na het aanbrengen van het pleisterwerk dient u 24 uur te wachten. Na de chapewerken is dat 7 dagen. Na deze periodes kan er zonder enig probleem gestart worden met bouwdroging.

 • Wat betekent : "RELATIEVE VOCHTIGHEID" ?

  De relatieve vochtigheidsgraad is een maat voor hoeveelheid vocht in de lucht (% RV), uitgedrukt in % en zal variëren in functie van de omgevingstemperatuur. Voor het meten van de relatieve luchtvochtigheid gebruikt men een hygrometer. RV 50 - 60 % : De ideale luchtvochtigheidsgraad voor een lokaal en de personen die zich hierin bevinden. RV 60 - 70 % : De lucht is benauwd, metaal gaat oxyderen en hout begint uit te zetten. De vochtige lucht zal schimmels veroorzaken, de omgeving is ongezond. Allergiën en micro-organismen komen tot ontwikkeling. RV hoger dan 80 % : Schimmels zullen gebouw en inhoud sterk aantasten. De omgevingslucht is zéér ongezond voor mens en dier. Bij een RV van 100 % spreekt men van verzadigde lucht. Condensvorming op muren en alles wat zich in het lokaal bevindt.

 • Wat zijn de nadelen van té snel drogen ?

  Té snel drogen met onze professionele bouwdrogers die werken volgens het condensatieprincipe is onmogelijk. Onze bouwdrogers zorgen voor droge lucht van ongeveer 40-50 % relatieve vochtigheid (d.i. een perfect droogklimaat). De verhalen over pleisterwerk dat zou gaan barsten bij inzet van bouwdrogers zijn compleet achterhaald. Opgelet: Wel moet je oppassen met een gebouw droogstoken met verwarming (hiermee bedoelen we een gaskanon zonder thermostaat), met barsten in uw plakwerk als gevolg. U dient wel rekening te houden dat u plakwerk 24u, en chapewerk 7 dagen moet laten uitharden. Nadien starten met bouwdroging zal een perfect droogresultaat met zich meebrengen.